Výcvik

Kromě výcviku již pořízeného pejska, Vám budu rád nápomocen už při výběru rasy psa, kdy budeme dávat dohromady styl vašeho života s plemennými znaky psů. Dále pak při výběru konkrétního štěňátka nebo i dobrého vrhu, ze kterého si štěně vzít. Při výběru pejska staršího vám budu také rád nápomocen. Hodnocení povahy je v tomto případě samozřejmostí.

Socializace a výchova štěňat

Včasná výchova a vyhovující přístup ke štěněti je velmi důležitý pro jeho rozvoj.. Naučené chování v raném věku si pejsek nese po celý život. A velice důležitá je i socializace štěňátka, mělo by správně poznat co nejvíce vjemů kolem sebe, aby v dospělosti nedocházelo k nežádoucímu chování z „neznáma“.

Mezi základy této výchovy patří např.:

 • Budování dobrého vztahu k vám už od útlého věku štěněte
 • Správná výchova štěněte
 • Socializace
 • Vydávání povelů (zevrubné základy poslušnosti)
 • Jak vhodně zacházet a pečovat o štěně
 • Jak odměňovat, kárat a motivovat
 • Poznat, co vám štěně říká (signály těla, chování)

Výcvik psů

Sem patří učení povelů základní poslušnosti a ovladatelnosti psa. Nácvik správné motivace psa a jasných signálů komunikace se psem. Stavebním kamenem je začít být pro psa „čitelní“ a obráceně, naučit se znát vašeho psa. Tento výcvik je odstupňován na několik úrovní obtížnosti, které na sebe postupně navazují, aby si pes povely správně upevnil. V neposlední řadě do této kategorie začleňuji i tzv. povely na přání zákazníka :o). Každá rodina nebo majitel psa má specifické požadavky v určité oblasti jejich života.

 • Základní poslušnost - např.: chůze u nohy, sednutí, lehnutí, odložení, přivolání
 • Sociální poslušnost – vyčkání v klidu na podání krmení, ovladatelnost při česání a jakékoli manipulaci, určení a dodržování pravidel chodu domácnosti, nevstupování do určité místnosti apod.
 • Základní triky – převalení (válení sudů), chytání předmětů v letu, štěkání na povel atd.
 • Teorie popř. ukázky v praxi pro majitele pro správnou komunikaci se psem, osvojení si správného chování vůči psovi apod.

Převýchova psů

Do této oblasti patří odstraňování, přesměrování nebo zmírnění nežádoucího chování a zlozvyků psa. Jedná se o naučené a nekorigované špatné návyky ze štěněcího a dorosteneckého věku. Také v případě osvojení už staršího psa, patřičné včlenění do vašeho způsobu života na který není zvyklý. Je to také upravení vzájemných vztahů mezi vámi a vašim psem a vymezení pravidel mezi oběma stranami.

Mezi nejčastější problematické chování patří:

 • Tahání na vodítku
 • Obtěžování lidí a jiných psů na procházce
 • Ignorování přivolání, neochota plnit povely
 • Špatné domácí návyky (žebrání u stolu, vyskakování na sedačku, ničení věcí)
 • Agresivní chování vůči lidem nebo ostatním zvířatům
 • Bázlivé chování
 • Separační úzkost