Sportovní a služební kynologie

Zkoušky

Připravím Vás a Vašeho psa na zkoušku a jestliže si to budete přát, budu Vám při ní „k ruce“. U této varianty výcviku nevyžaduji přítomnost majitele, pejska připravím a složím s ním zkoušku i bez Vaší účasti. Neznamená to ovšem, že si psa na potřebný čas odvezu, příprava spočívá ve vyzvedávání (po domluvě) a vracení psa hned po výcviku jeho majiteli. Pokud budu výlučným výcvikářem psa a budu s ním i skládat zkoušku je pro mě samozřejmá GARANCE úspěšného zvládnutí zkoušky. Jestliže se psem neuspěji, absolvuji zkoušku znovu na své náklady.

Zaměřuji se na tyto zkoušky:

 • BH Zkouška doprovodného psa (dle Zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky )
  BH ZKOUŠKA
 • ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM) (dle Zkušebního řádu pro národní zkoušky )
  ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA(ZM)
 • ZKOUŠKY VLOH - ZV odhalují vrozené vlohy psa, kvalitu jeho nosu, hlasitost, povahu a schopnosti k dalšímu náročnějšímu výcviku. (dle Zkušebního řádu pro zkoušky ohařů )
  ZKOUŠKA VLOH

Účelová aktivita

Sportovní výcvik můžeme rozdělit na jednotlivé úkony bez ambice složení zkoušek, spíše jako aktivní zábavu pro Vašeho psa. V tomto případě vyžaduji přítomnost majitele u jakékoli části výcviku. Nejprve zhodnotím předpoklady Vašeho psa k těmto aktivitám a pokud bude pejsek vhodným kandidátem a bude ho tento směr činnosti bavit, nic nebrání k jeho výcviku v oblastech jako:

 • Aportování předmětů a zvěře
 • Pachové práce (stopa) - vyhledávání předmětů, zvěře a lidí
 • Obrana - ochrana člověka, hlídání objektu nebo věcí
 • Základní poslušnost na profesionální úrovni
 • Sportovní figurování – narušení objektu hlídaný psem, napadení majitele, zadržení a znehybnění útočníka apod.